Zestawy kutych żerdzi i świdrów do wiercenia ręcznego

Zestawy do wiercenia ręcznego używane są w przypadku braku możliwości dojazdu do miejsca wierceń wiertnicą mechaniczną (wykonanie ZNWIG Waldemar Szkurłat). Wiercenia do głębokości 6-8 m p.p.t..

Zdjęcia z wykonywanych prac: