Zestaw ręczny do sondowania dynamicznego DPL (wykonanie ZNWIG Waldemar Szkurłat)

Zestaw przeznaczony jest do badania zagęszczenia gruntu do głębokości do 10 m p.p.t..

Zastosowanie:

  • wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID

  • wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS.