Zestaw mechaniczny do sondowania dynamicznego

Zamontowany na samochodzie HONKER 2N z napędem 4×4.

Zastosowanie:

  • wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID
  • wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS
  • możliwość sondowania końcówką cylindryczną typu SPT.

Parametry zestawu:

  • sonda dynamiczna DPSH (bardzo ciężka) wyposażona w obciążnik 63,5 kg, który umożliwia wyznaczenie zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych do głębokości 30 m p.p.t.

  • sonda dynamiczna DPH (ciężka) wyposażona w obciążnik 50 kg, który umożliwia wyznaczenie zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych do głębokości 25 m p.p.t.

  • sonda dynamiczna DPM (średnia) wyposażona w obciążnik 30 kg, który umożliwia wyznaczenie zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych do głębokości 20 m p.p.t.

  • sonda dynamiczna DPL (średnia) wyposażona w obciążnik 10 kg, który umożliwia wyznaczenie zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych do głębokości 8 m p.p.t.