Projekty robót geologicznych pod pompy ciepła

pompy ciepłaCoraz więcej osób decyduje się na montaż oszczędnej i ekologicznej pompy ciepła. Jeśli jesteś jedną z nich, musisz wiedzieć o tym, że przed przystąpieniem do prac konieczny będzie projekt geologiczny (wyjątek stanowią odwierty, które nie przekraczają 30 m głębokości). Taki wymóg wynika z zapisów Prawa Geologicznego i Górniczego, a dokładniej z zapisu o pozyskaniu ciepła Ziemi. Jak to wygląda w praktyce? Najpierw geolog sporządza projekt robót geologicznych pod pompę ciepła, następnie dokumenty zgłasza się właściwemu organowi administracji geologicznej. Jeśli organ w terminie do 30 dni (od daty przedłożenia projektu) nie wniesie na drodze sprzeciwu – można przystąpić do wykonania robót.

Projekty robót geologicznych – geolodzy z uprawnieniami

Nasi geolodzy z Bydgoszczy mają doświadczenie w sporządzaniu projektów robót geologicznych pod pompę ciepła. Wiedzą, że projekt powinien jednoznacznie określać cel zamierzonych prac i sposób ich osiągnięcia oraz harmonogram robót geologicznych. W dokumencie powinna być opisana także przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane roboty geologiczne oraz przedsięwzięcia niezbędne ze względu na ochronę środowiska (dotyczy to głównie wód podziemnych). Projekt może wykonać jedynie geolog z uprawnieniami. Podobnie jest z nadzorem nad robotami, dlatego serdecznie zapraszamy do satysfakcjonującej współpracy. Geologia jest naszą pasją!