Badania pod budowę

badaniaOferujemy kompleksowe usługi geotechniczne na terenie Bydgoszczy, jak i sąsiednich powiatów. Wykonujemy m.in. badania geotechniczne gruntu pod budowę wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża budowlanego. Są one wymagane przez przepisy prawa budowlanego oraz rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, ale bardzo często traktowane marginalnie przez część projektantów i wykonawców. Warto zlecić ich wykonanie, aby uniknąć niemiłych niespodzianek podczas prac budowlanych oraz późniejszej eksploatacji domu (np. pękania ścian albo zapadających się fundamentów). Badanie geotechniczne gruntu pod budowę pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia kosztownych lub wręcz nieodwracalnych uszkodzeń konstrukcji, dlatego warto tę usługę powierzyć doświadczonym fachowcom. Grunt pod budowę warto przebadać m.in. pod kątem:

  • położenia,
  • poziomu wód gruntowych,
  • rodzaju i parametrów podłoża gruntowego.

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego to bardzo ważne opracowania stanowiące załącznik do projektu budowlanego. Wykonujemy je dla obiektów budowlanych zaliczonych do pierwszej oraz drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Opracowania powinny zawierać część opisową oraz graficzną. Nasi geolodzy z Bydgoszczy w pierwszej części umieszczą informację o poziomie wód gruntowych i opis poszczególnych warstw gruntów, łącznie z podaną głębokością ich zalegania i grubością, tzw. miąższością. W tej części opinii opisujemy także zagęszczenie, plastyczność, wilgotność, gęstość oraz spójność, a w razie konieczności umieszczamy także wyniki badań laboratoryjnych.
W opinii geotechnicznej podamy też orientacyjne obliczenia nośności gruntu i ogólne zalecenia, które wynikają z badań i naszych interpretacji (np. konieczności obniżenia poziomu wód gruntowych na czas realizacji fundamentów). Część graficzna opinii geotechnicznej przedstawia punkty wierceń i linie przekrojów geotechnicznych, a w nich warstwy gruntu.