Badania hydrogeologiczne

studnieJeśli planujesz wybudować pojedynczą studnię albo wielootworowe ujęcie wody podziemnej – będziesz potrzebował dokumentacji hydrogeologicznej. Składa się ona z kilku części, m.in.: zestawienia badań i pomiarów terenowych, ich interpretacji, pomiarów wykonanych przez geologa – hydrogeologa (w formie wykresów, map, przekrojów), a także wniosków. Dokumentację przygotowuje się w przypadku projektowania ujęć wody różnego typu, m.in.: podziemnych, budowlanych, komunikacyjnych, górniczych oraz prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych. Dokumentacja hydrogeologiczna jest również niezbędna np. w sytuacji ustalania poziomu wód podziemnych, planowania inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne, magazynowania i składowania substancji i/lub odpadów itp.

Doświadczeni geolodzy

Nasi geolodzy znają się na prawie geologicznym i posiadają uprawnienia z dziedziny hydrogeologii, dlatego też geologia i hydrogeologia to dziedziny, w których się specjalizujemy. Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu projektów geologicznych pod studnie oraz w badaniach i dokumentacji hydrogeologicznej gwarantują solidnie i rzetelne realizowanie zleceń. Jeśli chcesz wybudować ujęcie wody podziemnej, np. studnie, geolog – hydrogeolog z naszej firmy z Bydgoszczy przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty przed i po jej wykonaniu. Projekty jak i cała dokumentacja sporządzone są według ustalonych standardów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zapraszamy do kontaktu z naszymi hydrogeologami!