Studnie głębinowe

Procedura wykonania studni głębinowej wraz z informacją o firmach współpracujących:

 • Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych, zatwierdzany decyzją Starosty Powiatowego lub Marszałka na okres 5 lat.
  Wymagane dokumenty: mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna oraz wypis z rejestru gruntów.
  Uprawniony geolog
  tel. +48 604 460 792
  email: hydrogeoprojekt@gmail.com
  http://geolog-bydgoszcz.pl/
 • Zgłoszenie wodnoprawne na odprowadzanie wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych, składane do Nadzorów Wodnych (Wody Polskie), termin ważności 3 lata, należy złożyć na 30 dni przed odwiertem
  Specjalista ds. ochrony środowiska
  tel. +48 661 997 279
  email: srodowisko.chmielewski@gmail.com
  https://operaty-raporty.pl/
 • Wiercenie studni głębinowej do głębokości przewidzianej w projekcie robót geologicznych
  Firma wiertnicza
  tel. +48 880 704 869
  email: pawel8613@wp.pl
  https://studnie-chmielewski.pl/
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (powykonawcza) – zatwierdzana decyzją Starosty Powiatowego lub Marszałka, ważna bezterminowo
  Uprawniony geolog
  tel. +48 604 460 792
  email: hydrogeoprojekt@gmail.com
  http://geolog-bydgoszcz.pl/
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych – zatwierdzany decyzją Wód Polskich (pozwolenie wodnoprawne) na okres 30 lat
  (jeżeli studnia powyżej ma wydajność ≥10 m3/h lub inne ujęcie znajduje się w odległości do 500 m niezbędne jest uzyskanie decyzji środowiskowej)
  Specjalista ds. ochrony środowiska
  tel. +48 661 997 279 email: srodowisko.chmielewski@gmail.com
  https://operaty-raporty.pl/